Vyberte stranu

Ak nemáš IČ DPH na faktúre, tak to je prieser!

Ak nemáš IČ DPH na faktúre, tak to je prieser!

Ak sa na daňovom doklade – faktúre – nachádza Vaše obchodné meno a nie je uvedené aj Vaše IČ DPH, tak v prípade prenosu daňovej povinnosti máte povinnosť odviesť štátu DPH, ale nemáte právo si uplatniť odpočet DPH. Volá sa to splnenie formálnych náležitostí.

Ak sa jedná o daňový doklad vystavený v SR, tak sa má zato, že ste sa neidentifikovali pre daň a finíto. Volá sa to, dajte si obratom opraviť faktúru, alebo máte dodatočné náklady.

Kde vzniká problém?

Prvým krokom je objednávka alebo zmluva s tým, že ste sa identifikovali pre daň, na základe čoho Vám druhá strana umožnila vykonanie prenosu daňovej povinnosti. V prípade tovaru alebo tovaru s montážou je to absolútna povinnosť. V prípade služby sa treba začať predmetnou vecou zapodievať detailnejšie.

Rovnaká situácia je v prípade, ak sa jedná o tuzemské plnenie. Ste povinní sa identifikovať pre daň, aby ste si mali DPH právo odpočítať. A nie len sa identifikovať pre daň, ale mať na daňovom doklade – faktúre – názov firmy a IČ DPH.

Ak firma, u ktorej objednávate tovar má online systém objednávok (ako eshopy, google, amazon, či facebook a iné), dôsledne si skontrolujte, že máte zadané meno firmy, sídlo firmy a IČ DPH. Nestačí len prvotná objednávka, ale zatvorte a otvorte systém a skontrolujte si, ako to naozaj uložili. V praxi sa veľa krát vyskytlo, že uložené to je inak, ako si myslíte a tak príde aj faktúra – s chybnými údajmi.

Druhým ktorom je dôsledná kontrola daňového dokladu – faktúry – ešte pred úhradou. Pred samotným zaplatením máte často väčšiu šancu získať opravený doklad. Ak doklad zaplatíte a pošlete účtovníkovi a on Vám to vráti, jedná sa o riešenie situácie s „krížikom po funuse“.

Aj napriek tomu, môžete na vlastné riziko dať pokyn na zaúčtovanie a uplatnenie s odpočtom DPH na pokyn konateľa. Samozrejme, musíte mať účtovníka, ktorý tento režim DPH v prípade nesplnenia výlučne formálnych náležitostí umožňuje.

Tretím ktorom, je následné požadovanie opravy údajov, ktoré často dodávateľ odmietne. E-shopy to spravidla odmietajú a rôzne garážové firmy tiež. Samotná ALZA to niekedy odmietne, niekedy urobí.

Čo sa s tým dá robiť?

  • Dnes všetci tlačíme na zľavy a nakupujeme u šuplikantov a garážových firiem a firiem, ktoré sú lacnejšie preto, že pre naše „dobro“ nedodržiavajú predpisy a preto sú lacnejšie ako konkurencia. Pred tým, ako uskutočnite objednávku si položte otázku, či tá úspora stojí zato. Už len preto, že firma, od ktorej lacnejšie kupujete, Vám neposkytne právo reklamácie s reálnym plnením resp. v prípade daňovej kontroly bude dávno v likvidácii, nekontaktná, alebo predaná na bieleho koňa – pardón vyjadril som sa neprofesionálne – na profesionálneho manažéra, nie bieleho koňa, a úmysel predávajúceho bude určite čistý, keď namiesto inkasa predajnej ceny za s.r.o. zaplatí 1000 – 3000 eur za odkúpenie súladne s rozsahom potenciálneho prieseru.
  • Ak máte na právnikov tisíce až desaťtisíce, tak samotné nedodržanie predpisov vo veci formálnej kontroly dokladov nemusí mať vplyv na zánik práva odpočtu DPH. Stojí to strašne veľa peňazí a dokladania dokladov, trvá to dlhé roky (až po najvyšší súd a následne na európskej úrovni – ESD) a má to neistý výsledok.
  • Zhrnutie: formálna kontrola je lacnejšia a môžete lepšie spávať. Výsledok sporu je neistý. Súčasne neveríme, že máte na účte voľne pohodené tisíce až desaťtisíce, a môžete len tak ísť do neistého súdneho sporu s mamutím štátom, ktorému je šuma fuk, ako sa Vám darí, a či Vám to zničí život. Pre štát je daňovník obyčajné číslo, spis. Ak sa odvolá, tak to je vred, ktorý treba vyrezať. Ak náhodou vyhrá po rokoch, tak je to nakoniec všetkým jedno, lebo to vlastne rieši iné oddelenie. Každý daňovník je pre štát len obyčajný mravec, ak prehrá – ok; ak vyhrá – ok. Koho to vlastne zaujíma? Spis bol dávno posunutý na iné oddelenie. Problém niekoho iného…
  • A dovtedy cálujete z vlastného vrecka. Ak Vás toto nebaví, nie je podnikanie pre Vás, zaplaťte si službu likvidácie a choďte radšej do zamestnania alebo na živnosť s paušálom a plaťte odvody tak ako vyjdú a spite dobre (sleep well odporúrúčanie).