Vyberte stranu

Odklad daňového priznania nie je potrebný, všetko je vporiadku, nikde nie je žiadne riziko. Však? A ako ste si to skontrolovali ?!

Foto: Odklad daňového priznania nie je potrebný, všetko je vporiadku, nikde nie je žiadne riziko. Však? A ako ste si to skontrolovali ?!

Každý daňovník, či fyzická alebo právnická osoba má povinnosť podať daňové priznanie do 31.03.2019 (tento rok posunuté na pracovný deň 01.04.2019 – čo pre mnohých je deň, keď sa zbláznia, ale nebude to žart).

Zákon súčasne umožňuje daňovníkovi podať oznámenie o odklade o 1 mesiac, 2 mesiace alebo 3 mesiace, ak podniká v SR alebo max. 6 mesiacov, ak podniká aj mimo SR, ale v tomto prípade, je potrebné vedieť v prípade kontroly doložiť oprávnený dôvod na zdokladovanie odkladu až 6-tich mesiacov.

Daňová kontrola a ani iný orgán nemá oprávnenie posudzovať odklad do 30.06.2019, je to zákonné právo. V moderných daňových legislatívach je podanie DPPO do 6-tich mesiacov obvyklé.

 

Kto musí podať daňové priznanie v riadenej lehote?

  • Ak firma žiada o úver, banka VŽDY vyžaduje minuloročné výsledky a potvrdenie o zaplatenej dani.
  • Ak spoločník žiada o hypotéku.
  • Ten kto platí vysoké preddavky a klesol mu obrat a aj zisk (aby sa čo najskôr prepočítali nové preddavky na 2019) .

Okrem uvedeného by marec mal stihnúť každý, kto má interného účtovníka, ktorý účtuje do 5 firiem – pozor sú firmy o veľkosti a náročnosti, kde interný účtovník zvládne max. 1 firmu. Interný účtovník rieši konateľovi spravidla aj súvisiacu administratívu, ktorú externý účtovník nerieši a rieši aj denno denné ekonomické problémy jednotlivých zákaziek, ktoré externý účtovník nerieši. Firma, ktorá má nato (cca. 3500 eur mesačne celkový náklad) a jej agenda nie je „už len o pár šušňoch“, by mala zvážiť interného účtovníka. Ale na neho sa konateľ môže spoľahnúť iba ak takéhoto účtovníka ukradne účtovnej firme ako senior účtovníka alebo od konkurencie a preplatí ho. Samozrejme, viete prijať niekoho, ale až o pár rokov zistíte, či to bol v skutku dobrý nápad. Ešte menej dobrý nápad ako náhodne z ulice zobraný interný účtovník, je taký interný účtovník, ktorý pred závierkou zdrhne a najlepšie ak každý rok máte iného účtovníka, to je úplná samovražda.

 

Kto by nemal trvať na termíne 31.03.2019

  • Ak nosíte doklady na poslednú chvíľu, tak je marcový termín riziko – práca chvatná pre včasnú závierku naprd platná.
  • Ak máte komplikované preddavky a ich odpočty a nemáte s odberateľmi a dodávateľmi odsúhlasené zostatky, tak je pravdepodobné, že účtovník niektoré veci nemá naporiadku alebo ich vôbec neeviduje.

V zásade platí, že pokiaľ Vám neprekáža pokuta okolo 500 – 30.000 eur za každý účtovný rok, tak stačí dať pokyn, podajte hala – bala, čokoľvek. Hlavne ma nezaťažujte s tými otázkami, ktoré som nezodpovedal.

Závierka jednoduchej firmy, ktorá nič nerobí trvá 1 pracovný deň. Závierka aktívnej firmy 3-5 dní.

Účtovník, ktorý má pridelených 15-20 firiem podľa komplikovanosti môže v mesiacoch 02-03/2019 spraviť poriadne cca 7-10 firiem, čiže polovicu.

Prednosť okrem úverov, kde sa inak nedá, majú tí poriadni. Lehoty na doručovanie dokladov v lepšom mesiaci u nás splní 25 percent klientov, v horšom prípade iba 15 percent klientov. To znamená, že závierky trvajú vždy na hornej hrane intervalu.

Konateľ, ktorý doručuje doklady spravidla neskoro, tj. po 15-tom v mesiaci a trvá na závierke v riadnom termíne si musí byť vedomý tohto rizika – nebude to dobre. A to nie preto, že niekto chce spraviť chybu, ale preto, že sedliacky rozum hovorí, ako sa tomu venujem ja, ako konateľ, v takom stave to vie mať účtovník, ktorý je len odborný tlmočník medzi mojim „senom“ (niektorí klienti sú vzorní, ale väčšia časť dostáva viac otázok pri DPH ako je počet dodaných dokladov – čo je znak toho, že niečo je vo veľkom neporiadku), účtovným softvérom a daňovým úradom.

V zásade ide o to, že Finančná správa posledné roky naháňala Bašternákov a podobných a na menšie ryby bolo menej času. Menšou rybou je každá malá s.r.o. Aj preto, zákon predĺžil archivačnú dobu na 10 rokov. Už chýba len posledný bod do puzzle, zákon ktorý explicitne stanoví, že daňové a odvodové nedoplatky, aj neskôr zistené a pokuty za neplnenie povinností z ktoréhokoľvek zákona sa prioritne riešia neobmedzeným ručením celým majetkom voči konateľovi. Bežná prax v susednom Rakúsku. Keď to prijmú bude to platiť na všetky konania, ktoré budú vyrubené po účinnosti zákona. Takže aj na rozhodnutia správnych orgánov za minulé roky, ktoré budú ukončené vyrubením pokuty po účinnosti tohto zákona, ktorý raz príde (je to isté lebo naša Finančná správa dostane všetky zákony tak ako ich pýta a Rakúsky model kopírujeme).

Ilúzia o poistení zodpovednosti konateľa cez komerčné poistky účtovníkov: všetko je vo výlukách. Žiadna poisťovňa nebude plniť pokutu za chybné vedenie účtovníctva, z ktorej je zrejmé, že konateľ mal a neurobil kontrolu, ktorou na chybu mal dôjsť. V preklade do praxe: nebudú plniť nikdy nič. Navyše väčšina pokút za chybné vedenie účtovníctva obsahuje aj špecifikáciu, že je to za neexistenciu dokladov alebo nezaevidovanie neexistujúcich dokladov. Čo v preklade do praxe znamená: konatelia kupujúceho a predávajúceho sa na niečom dohodli, nikdy sa nič nevystavilo, nič sa neúčtovalo a Finančná správa na kontrole došla nato, že tam niečo jednoznačne chýba – za toto sa udeľuje pokuta za chybné vedenie účtovníctva v tisícoch. Ešte väčšia pokuta je za pozmeňovanie dokladov, tj. dve firmy majú zaúčtované niečo iné, lebo doklady sa opravovali (oprava je zakázaná, doklad sa má stornovať a opraviť novým dokladom). Zhrnutie: väčšia časť pokút za chybné vedenie účtovníctva je charakterizovaná slovami, účtovník nedostal doklad na zaúčtovanie – poistenia účtovníka sa teda týkať nemôže.

 

Prečo sa venovať zostatkom účtov v účtovnej závierke?

Nie v každej krajine sa akceptuje, že účtovná závierka obsahuje na rýchlo zbúchané údaje, ktoré si konateľ neskontroluje dokladovou inventúrou a neporovná voči skutočnosti. Vo väčšine firiem existuje schvaľovací mechanizmus a ten vyžaduje, aby pripravená závierka bola skontrolovaná a odsúhlasená viacerými vrátane osôb zodpovedných za jednotlivé oblasti, firemného právnika.

Spravidla sa pri kontrole, ktorú v tejto krajine robí málokto a reálne práve 5% našich klientov, zistia nedostatky, ktoré sa zapracujú a nevzniká riziko, že niektoré operácie neboli posúdené správne.

Reklamácie? Hroziace spory? Ujednania v zmluvách? Plány do budúcnosti? Rozpracovanosť zákazkovej výroby?

Spravte to dobre. To je očakávanie konateľa. Ja na to nemám čas. Spravidla to ani nečítam. Doklady nosím pred lehotou. Odpoviem na otázky, na ktoré mám ad hoc čas a zvyšné zignorujem.

Veď mám účtovníka, tak je všetko dobre.

Odpoveď je samozrejme. V stave, v akom ste to skontrolovali a doplnili to, čo tam nie je.

Predstava o účtovníctve v slovenskej realite: nákladová položka, na ktorej sa dá cez zľavomat ušetriť, lebo je to len spočítanie pár riadkov v exceli, čo zvládne aj cvičená opica, menej potrebné ako upratovačka. Realita: je na rozhodnutí konateľa, čo a za koľko kúpi a čomu venuje svoj čas.

Predstava o účtovnej závierke: veď ste podali DPH, vyplníte dva formuláre a podáte. Realita: konateľ nečítal zákon o účtovníctve a postupy účtovania, ktoré bol povinný ovládať pred pokynom, že účtovnú závierku podajte. Ktorékoľvek porušenie menšej firmy je za pokutu od 500 do desaťtisícov eur.

 

Pokuty

Pokuty, ktoré vie účtovník ustriehnuť sú spravidla 30-60 eur. Sem tam sa môže nesprávne identifikovať oprávnenosť dokladu, ktorý o pár eur ovplyvní výšku dane. Pár desiatok eur dostane účtovník zaplatiť, ak zle zaznačí dátum. Oveľa častejšie sú tieto pokuty ale za dodatočne doručené doklady. S tým sa niečo dá robiť. Mať poriadok v dokladoch a doručovať ich načas, aby bolo dosť priestoru pre ich dôkladnú kontrolu.

Oveľa horšie je to s tými pokutami, ktoré vyplývajú z toho, čo účtovník nemá a nevidí a zistí sa pri kontrole – tu prichádzajú sankcie od 500 eur vyššie. A najhoršie veci vyplývajú z nastavenia biznis modelu a zmlúv, ktoré účtovník nevidí, neovplyvňuje a spravidla ani nemá oprávnenie ovplyvniť. Sem tam máme objednávku na stanovisko účtovníka k zmluve ako objednávka dodatočných prác, ale málokto to robí. Sú to náklady naviac. V prvom rade, bz ste mali mať advokáta, ktorý má ovládať aj účtovnú a daňovú legislatívu a ak zmluvu navrhol a odobril, má právne vzdelanie, ktoré je účtovníkovi v tomto nadradené. Aj tak sme zažili situácie, keď právnici navrhli blud, ktorý Finančná správa zhodila pod stôl a stálo to tisíce či rádovo desaťtisíce.

Prehľad pokút:

https://podpora.financnasprava.sk/911380-Pokuty

https://podpora.financnasprava.sk/425494-Pokuty–sadzby-pok%C3%BAt

https://podpora.financnasprava.sk/330039-%C3%9Ahrnn%C3%A1-pokuta

http://www.danovecentrum.sk/aktuality/pokuta-za-spravne-delikty-v-oblasti-uctovnictva-po-novom-toptema-dc-12-2016.htm

 

Vyhlásenie o mojej príčetnosti

Od 01.01.2019 som zmenil životnú filozofiu. Menej je niekedy viac. U mňa sa to zmenilo, menej je vždy viac. Začal som ľuďom hovoriť nepríjemné veci priamo a mojim cieľom je, aby moja účtovná firma účtovala menej klientov, ktorým na tom záleží.

Okrem úmyselnej a vedomej cenovej diskriminácie malých firiem, čím sa vytvára priestor a čas venovať sa veciam poriadne sa teraz zameriam na dodržiavanie termínov. Keď nám nedáte doklady načas a očakávate, že všetko je tip top, odporúčam pár dni oddychu, lebo každá osoba so sedliackym rozumom po týchto riadkoch pochopila, že toto je blbosť.

Okrem toho firma, v ktorej ponúkam moje služby ako externého finančného manažéra obmedzila počet mojich voľných slotov na max. 2 zákazky súčasne. Iba dve a poriadne. Kto chce rady od chlapa, ktorý má čas spať 4 hodiny. Podľa mňa nikto príčetný. Na Slovensku je to tak, sprav mi to za menej, ja sa budem tváriť, že Ťa platím, Ty že na mňa máš čas. Toto tu máme desiatky rokov a stále máme v hlave, že to je OK. Prosím si jednu Daciu Logan, na ktorú mi prosím nalepte Mercedes ML.

 

Ruku na srdce?

Koľko krát ste si pred odsúhlasením závierky vypýtali knihu analytickej evidencie (obratovú predvahu) a prečítali ju? Pokynom na podanie účtovnej závierky ste totiž vyhlásili, že ste ju prečítali a schválili a nie je k danému dňu známa operácia, ktorá tam nie je zapísaná.

Jáj zabudol som, iba 5 percent našich klientov to robí.

Inak spávate vpohode?

Toto je na rovnakej úrovni ako argumentovať akejkoľvek kontrole, že zákon ste nepoznali alebo súdu, že zmluvu ste nečítali len tak podpísali a preto ste o tom nevedeli.