Vyberte stranu

Hospodársky rok k 30.06.2019

Prejsť na hospodársky rok môžete ku koncu ktoréhokoľvek mesiaca, ak to 15 dní predtým Váš účtovník elektronicky oznámi Finančnej správe. Nevyžaduje to splnenie iných podmienok, okrem rozhodnutia konateľa. Hospodársky rok znamená, že nebudete úradom vykazovať z pohľadu účtovníctva a dane z príjmu firmy január až december ale iné obdobie.

Prechod na hospodársky rok (ďalej HR) nie je rozhodnutie o zmene účesu, ani štýlu obliekania, ale nastavenie fungovania firmy iným spôsobom.

Najčastejšie dôvody prechody na HR:

  • úprava preddavkov na daň z príjmu – využívajú napr. developerské spoločnosti po ukončení predaja bytovky, lebo preddavky na ďalší rok by ich položili a môžu byť v státisícoch ale aj firmy, ktoré znížili objem zákaziek budúceho roka (vypadnutie veľkého klienta) – toto rozhodnutie môže byť plánované vopred, ale volám ho nestrategické lebo to je len o operatívnom a dočasnom prepočte preddavkov nadol (alternatívou sú preddavky inak, ktoré sa žiadajú dostatočne vopred a nie je istota ich schválenia a žiadajú sa buď každý mesiac alebo štvrťrok, podľa toho či máte daň do 16600 alebo nad 16600 a platí preddavky mesačne/štvrťročne);
  • strategická zmena v nastavení fungovania firmy – chcete platiť daň v termíne, keď na daň zarobíte a to od 09-12/2019 za predchádzajúci rok s tým, že mesiac splatnosti 09-12 si vyberiete od cash flow predvianočného trhu (ekonomika vždy funguje v nadväznosti na trh a väčšina firiem sa hýbe viac v predvianočnom období, keď rastie spotreba obyvateľstva).

Základnou výhodou HR je obdobie, ku ktorého sa zostavuje závierka a to je napr. 30.06.2019 s riadnym DPPO do 30.09.2019 alebo s posunom o 1, 2, 3 mesiace – kvôli splatnosti dane z príjmu v nadväznosti na cash flow. V septembri sa možno rozhodnete posunúť splatnosť o 2-3 mesiace kvôli výdajom na predzásobenie na vianočný trh.

Prečo je to výhoda? Všetci oneskorenci, ktorí zatvárajú daňové za starý rok Vám všetko vyúčtujú a daňové priznanie máte bez korekcií v ďalších rokoch. Máte plnú pozornosť účtovníkov, lebo v čase Vašej závierky spracovávajú len letnú DPH a ľudia ich v auguste menej otravujú s inými neodkladnými vecami (napr. všetci už dostali úvery a odfukujú na Bali)…

A hlavne, ak podnikáte v skupine firiem, viete si elegantne a umne vidlami prehadzovať medzi rokmi to, čo sa medzi rokmi posunúť smie.

Zmenu na HR Vám dovolíme len na základe konzultácie. Posúdime a poradíme, či to, ako uvažujete má pre účtovníctvo a dane Vašej firmy reálny význam. Toto je dosť dôležité rozhodnutie a nesprávne motívy Vás môžu celý ďalší rok ovplyvňovať. Zmeniť HR na iné obdobie môžete až po ďalších 12tich mesiacoch – tj. jedno obdobie musí prebehnúť.