Vyberte stranu

Lehota na oznámenie odkladu termínu podania DP za 2018 je 31.03.2019

Odklad daňového priznania nie je potrebný, všetko je vporiadku, nikde nie je žiadne riziko. Však? A ako ste si to skontrolovali ?!

Foto: Odklad daňového priznania nie je potrebný, všetko je vporiadku, nikde nie je žiadne riziko. Však? A ako ste si to skontrolovali ?!

Každý daňovník, či fyzická alebo právnická osoba má povinnosť podať daňové priznanie do 31.03.2019 (tento rok posunuté na pracovný deň 01.04.2019 – čo pre mnohých je deň, keď sa zbláznia, ale nebude to žart).

Zákon súčasne umožňuje daňovníkovi podať oznámenie o odklade o 1 mesiac, 2 mesiace alebo 3 mesiace, ak podniká v SR alebo max. 6 mesiacov, ak podniká aj mimo SR, ale v tomto prípade, je potrebné vedieť v prípade kontroly doložiť oprávnený dôvod na zdokladovanie odkladu až 6-tich mesiacov.

Daňová kontrola a ani iný orgán nemá oprávnenie posudzovať odklad do 30.06.2019, je to zákonné právo. V moderných daňových legislatívach je podanie DPPO do 6-tich mesiacov obvyklé.

 

Kto musí podať daňové priznanie v riadenej lehote?

 • Ak firma žiada o úver, banka VŽDY vyžaduje minuloročné výsledky a potvrdenie o zaplatenej dani.
 • Ak spoločník žiada o hypotéku.
 • Ten kto platí vysoké preddavky a klesol mu obrat a aj zisk (aby sa čo najskôr prepočítali nové preddavky na 2019) .

Okrem uvedeného by marec mal stihnúť každý, kto má interného účtovníka, ktorý účtuje do 5 firiem – pozor sú firmy o veľkosti a náročnosti, kde interný účtovník zvládne max. 1 firmu. Interný účtovník rieši konateľovi spravidla aj súvisiacu administratívu, ktorú externý účtovník nerieši a rieši aj denno denné ekonomické problémy jednotlivých zákaziek, ktoré externý účtovník nerieši. Firma, ktorá má nato (cca. 3500 eur mesačne celkový náklad) a jej agenda nie je „už len o pár šušňoch“, by mala zvážiť interného účtovníka. Ale na neho sa konateľ môže spoľahnúť iba ak takéhoto účtovníka ukradne účtovnej firme ako senior účtovníka alebo od konkurencie a preplatí ho. Samozrejme, viete prijať niekoho, ale až o pár rokov zistíte, či to bol v skutku dobrý nápad. Ešte menej dobrý nápad ako náhodne z ulice zobraný interný účtovník, je taký interný účtovník, ktorý pred závierkou zdrhne a najlepšie ak každý rok máte iného účtovníka, to je úplná samovražda.

 

Kto by nemal trvať na termíne 31.03.2019

 • Ak nosíte doklady na poslednú chvíľu, tak je marcový termín riziko – práca chvatná pre včasnú závierku naprd platná.
 • Ak máte komplikované preddavky a ich odpočty a nemáte s odberateľmi a dodávateľmi odsúhlasené zostatky, tak je pravdepodobné, že účtovník niektoré veci nemá naporiadku alebo ich vôbec neeviduje.

V zásade platí, že pokiaľ Vám neprekáža pokuta okolo 500 – 30.000 eur za každý účtovný rok, tak stačí dať pokyn, podajte hala – bala, čokoľvek. Hlavne ma nezaťažujte s tými otázkami, ktoré som nezodpovedal.

Závierka jednoduchej firmy, ktorá nič nerobí trvá 1 pracovný deň. Závierka aktívnej firmy 3-5 dní.

Účtovník, ktorý má pridelených 15-20 firiem podľa komplikovanosti môže v mesiacoch 02-03/2019 spraviť poriadne cca 7-10 firiem, čiže polovicu.

Prednosť okrem úverov, kde sa inak nedá, majú tí poriadni. Lehoty na doručovanie dokladov v lepšom mesiaci u nás splní 25 percent klientov, v horšom prípade iba 15 percent klientov. To znamená, že závierky trvajú vždy na hornej hrane intervalu.

Konateľ, ktorý doručuje doklady spravidla neskoro, tj. po 15-tom v mesiaci a trvá na závierke v riadnom termíne si musí byť vedomý tohto rizika – nebude to dobre. A to nie preto, že niekto chce spraviť chybu, ale preto, že sedliacky rozum hovorí, ako sa tomu venujem ja, ako konateľ, v takom stave to vie mať účtovník, ktorý je len odborný tlmočník medzi mojim „senom“ (niektorí klienti sú vzorní, ale väčšia časť dostáva viac otázok pri DPH ako je počet dodaných dokladov – čo je znak toho, že niečo je vo veľkom neporiadku), účtovným softvérom a daňovým úradom.

V zásade ide o to, že Finančná správa posledné roky naháňala Bašternákov a podobných a na menšie ryby bolo menej času. Menšou rybou je každá malá s.r.o. Aj preto, zákon predĺžil archivačnú dobu na 10 rokov. Už chýba len posledný bod do puzzle, zákon ktorý explicitne stanoví, že daňové a odvodové nedoplatky, aj neskôr zistené a pokuty za neplnenie povinností z ktoréhokoľvek zákona sa prioritne riešia neobmedzeným ručením celým majetkom voči konateľovi. Bežná prax v susednom Rakúsku. Keď to prijmú bude to platiť na všetky konania, ktoré budú vyrubené po účinnosti zákona. Takže aj na rozhodnutia správnych orgánov za minulé roky, ktoré budú ukončené vyrubením pokuty po účinnosti tohto zákona, ktorý raz príde (je to isté lebo naša Finančná správa dostane všetky zákony tak ako ich pýta a Rakúsky model kopírujeme).

Ilúzia o poistení zodpovednosti konateľa cez komerčné poistky účtovníkov: všetko je vo výlukách. Žiadna poisťovňa nebude plniť pokutu za chybné vedenie účtovníctva, z ktorej je zrejmé, že konateľ mal a neurobil kontrolu, ktorou na chybu mal dôjsť. V preklade do praxe: nebudú plniť nikdy nič. Navyše väčšina pokút za chybné vedenie účtovníctva obsahuje aj špecifikáciu, že je to za neexistenciu dokladov alebo nezaevidovanie neexistujúcich dokladov. Čo v preklade do praxe znamená: konatelia kupujúceho a predávajúceho sa na niečom dohodli, nikdy sa nič nevystavilo, nič sa neúčtovalo a Finančná správa na kontrole došla nato, že tam niečo jednoznačne chýba – za toto sa udeľuje pokuta za chybné vedenie účtovníctva v tisícoch. Ešte väčšia pokuta je za pozmeňovanie dokladov, tj. dve firmy majú zaúčtované niečo iné, lebo doklady sa opravovali (oprava je zakázaná, doklad sa má stornovať a opraviť novým dokladom). Zhrnutie: väčšia časť pokút za chybné vedenie účtovníctva je charakterizovaná slovami, účtovník nedostal doklad na zaúčtovanie – poistenia účtovníka sa teda týkať nemôže.

 

Prečo sa venovať zostatkom účtov v účtovnej závierke?

Nie v každej krajine sa akceptuje, že účtovná závierka obsahuje na rýchlo zbúchané údaje, ktoré si konateľ neskontroluje dokladovou inventúrou a neporovná voči skutočnosti. Vo väčšine firiem existuje schvaľovací mechanizmus a ten vyžaduje, aby pripravená závierka bola skontrolovaná a odsúhlasená viacerými vrátane osôb zodpovedných za jednotlivé oblasti, firemného právnika.

Spravidla sa pri kontrole, ktorú v tejto krajine robí málokto a reálne práve 5% našich klientov, zistia nedostatky, ktoré sa zapracujú a nevzniká riziko, že niektoré operácie neboli posúdené správne.

Reklamácie? Hroziace spory? Ujednania v zmluvách? Plány do budúcnosti? Rozpracovanosť zákazkovej výroby?

Spravte to dobre. To je očakávanie konateľa. Ja na to nemám čas. Spravidla to ani nečítam. Doklady nosím pred lehotou. Odpoviem na otázky, na ktoré mám ad hoc čas a zvyšné zignorujem.

Veď mám účtovníka, tak je všetko dobre.

Odpoveď je samozrejme. V stave, v akom ste to skontrolovali a doplnili to, čo tam nie je.

Predstava o účtovníctve v slovenskej realite: nákladová položka, na ktorej sa dá cez zľavomat ušetriť, lebo je to len spočítanie pár riadkov v exceli, čo zvládne aj cvičená opica, menej potrebné ako upratovačka. Realita: je na rozhodnutí konateľa, čo a za koľko kúpi a čomu venuje svoj čas.

Predstava o účtovnej závierke: veď ste podali DPH, vyplníte dva formuláre a podáte. Realita: konateľ nečítal zákon o účtovníctve a postupy účtovania, ktoré bol povinný ovládať pred pokynom, že účtovnú závierku podajte. Ktorékoľvek porušenie menšej firmy je za pokutu od 500 do desaťtisícov eur.

 

Pokuty

Pokuty, ktoré vie účtovník ustriehnuť sú spravidla 30-60 eur. Sem tam sa môže nesprávne identifikovať oprávnenosť dokladu, ktorý o pár eur ovplyvní výšku dane. Pár desiatok eur dostane účtovník zaplatiť, ak zle zaznačí dátum. Oveľa častejšie sú tieto pokuty ale za dodatočne doručené doklady. S tým sa niečo dá robiť. Mať poriadok v dokladoch a doručovať ich načas, aby bolo dosť priestoru pre ich dôkladnú kontrolu.

Oveľa horšie je to s tými pokutami, ktoré vyplývajú z toho, čo účtovník nemá a nevidí a zistí sa pri kontrole – tu prichádzajú sankcie od 500 eur vyššie. A najhoršie veci vyplývajú z nastavenia biznis modelu a zmlúv, ktoré účtovník nevidí, neovplyvňuje a spravidla ani nemá oprávnenie ovplyvniť. Sem tam máme objednávku na stanovisko účtovníka k zmluve ako objednávka dodatočných prác, ale málokto to robí. Sú to náklady naviac. V prvom rade, bz ste mali mať advokáta, ktorý má ovládať aj účtovnú a daňovú legislatívu a ak zmluvu navrhol a odobril, má právne vzdelanie, ktoré je účtovníkovi v tomto nadradené. Aj tak sme zažili situácie, keď právnici navrhli blud, ktorý Finančná správa zhodila pod stôl a stálo to tisíce či rádovo desaťtisíce.

Prehľad pokút:

https://podpora.financnasprava.sk/911380-Pokuty

https://podpora.financnasprava.sk/425494-Pokuty–sadzby-pok%C3%BAt

https://podpora.financnasprava.sk/330039-%C3%9Ahrnn%C3%A1-pokuta

http://www.danovecentrum.sk/aktuality/pokuta-za-spravne-delikty-v-oblasti-uctovnictva-po-novom-toptema-dc-12-2016.htm

 

Vyhlásenie o mojej príčetnosti

Od 01.01.2019 som zmenil životnú filozofiu. Menej je niekedy viac. U mňa sa to zmenilo, menej je vždy viac. Začal som ľuďom hovoriť nepríjemné veci priamo a mojim cieľom je, aby moja účtovná firma účtovala menej klientov, ktorým na tom záleží.

Okrem úmyselnej a vedomej cenovej diskriminácie malých firiem, čím sa vytvára priestor a čas venovať sa veciam poriadne sa teraz zameriam na dodržiavanie termínov. Keď nám nedáte doklady načas a očakávate, že všetko je tip top, odporúčam pár dni oddychu, lebo každá osoba so sedliackym rozumom po týchto riadkoch pochopila, že toto je blbosť.

Okrem toho firma, v ktorej ponúkam moje služby ako externého finančného manažéra obmedzila počet mojich voľných slotov na max. 2 zákazky súčasne. Iba dve a poriadne. Kto chce rady od chlapa, ktorý má čas spať 4 hodiny. Podľa mňa nikto príčetný. Na Slovensku je to tak, sprav mi to za menej, ja sa budem tváriť, že Ťa platím, Ty že na mňa máš čas. Toto tu máme desiatky rokov a stále máme v hlave, že to je OK. Prosím si jednu Daciu Logan, na ktorú mi prosím nalepte Mercedes ML.

 

Ruku na srdce?

Koľko krát ste si pred odsúhlasením závierky vypýtali knihu analytickej evidencie (obratovú predvahu) a prečítali ju? Pokynom na podanie účtovnej závierky ste totiž vyhlásili, že ste ju prečítali a schválili a nie je k danému dňu známa operácia, ktorá tam nie je zapísaná.

Jáj zabudol som, iba 5 percent našich klientov to robí.

Inak spávate vpohode?

Toto je na rovnakej úrovni ako argumentovať akejkoľvek kontrole, že zákon ste nepoznali alebo súdu, že zmluvu ste nečítali len tak podpísali a preto ste o tom nevedeli.

Prvé kvartálne preddavky na daň z príjmov na rok 2019 splatné už 31.03.2019

Preddavky Vás zruinujú !!!

Foto: Preddavky Vás zruinujú !!!

V marci 2019 sú splatné kvartálne preddavky na daň z príjmov právnických osôb na rok 2019 za 1. kvartál (neplatí pre firmy s vysokou daňou, ktoré platia mesačné preddavky – viď nižšie limity).  

Ak máte účtovný rok (= závierka k 31.12.2018) a mali ste k 31.12.2018 preddavkovú povinnosť, tak k 31.03.2019 platíte povinne preddavok v identickej výške ako k 31.12.2018, ale s variabilným symbolom VS 1100002019 (vo VS sa mení len rok). Ak ste k 31.12.2018 nemali preddavkovú povinnosť, nemáte ju ani k 31.03.2019.
 
Preddavky sa prepočítavajú ku koncu mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov – ktorá je 03/2019 + 1 mesiac, 04/2019 + 1 mesiac, 05/2019 + 1 mesiac alebo 06/2019 + 1 mesiac – pre daňovníkov nevykonávajúcich podnikanie v zahraničí (posun do 09/2019 treba vedieť dokázať). Čiže preddavky sa prepočítavajú podľa lehoty na podanie daňového priznania + 1 mesiac.
 
Kedy vznikne preddavková povinnosť na rok 2019:
 • kvartálna, ak výsledná daň presiahne 2500 eur za 2018
 • mesačná, ak výsledná daň presiahne 16 600 eur za 2018

Do výpočtu preddavkovej povinnosti sa započítava výsledná daň, nie len doplatok dane po odpočte minulých preddavkov, ak ste v minulom roku platili preddavky na minulý rok.

 
Vznik preddavkovej povinnosti na 2019 sa mesiac po uplynutí lehoty na podanie DPPO prepočítava spätne k 01.01.2019, ale s odloženou splatnosťou „rozdielu“ na 1 mesiac po lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmu. Ak ste doteraz neplatili preddavky za 2018, ale vznikne Vám preddavková povinnosť na 2019, tak 1 mesiac po lehote na podanie DPPO sa prepočíta aj spätne preddavková povinnosť a musíte doplatiť preddavok aj za 1. kvartál resp. 2. kvartál 2019 !!! Toto vie podnikateľa z pohľadu cash flow dobehnúť.
 
Preddavky vedia daňovému subjektu spríjemniť aj znepríjemniť život. Rozkladajú daň, ale sú nepríjemne pri poklese obratu:
 
– kvartálny preddavok: 1/4 z minuloročnej výslednej dane
– mesačný preddavok: 1/12 z  minuloročnej dane
 
Proti preddavkom sa najčastejšie bojuje tak, že firma prejde na hospodársky rok. Ale zmysel prechodu na hospodársky rok má len, keď poklesnú aktuálne tržby a pokles je dlhodobý. Zmena nie je okamžitá a trvá cca 4 mesiace! Alternatívna možnosť je požiadať o zmenu preddavkov formou žiadosti adresovanej elektronicky na správcu dane, ale nesľubujeme pozitívny výsledok, skôr negatívny.
 

 

90 day challenge Marcela Litváka Feliksa

Do 90 dní mám na firme poriadok! Sľubujem. A tie plniť ja musím, lebo ešte do politiky neplánujem ísť.

Do 90 dní mám na firme poriadok! Sľubujem. A tie plniť ja musím, lebo ešte do politiky neplánujem ísť.

Toto je môj 90 dňový challenge. Kto to so mnou vydrží 90 dní, tomu sa to vyplatí. Pred nedávnom som zistil, zaujímavé skutočnosti. Účtovná firma, na ktorej som čele je Titanic. Zistil som, aj to, že nemusí skončiť ako Titanic. Dokonca to je oveľa jednoduchšie ako zachrániť jednu ťažkú rútiacu sa loď. Vysvetlím.

Vysoký počet klientov, stredne nízke ceny, rastúce požiadavky úradov, neobmedzená a nepoistiteľná zodpovednosť. Toto nie je problém, to je konštatovanie. Problém je niečo iné. Preťažení ľudia a na nich to stojí. Rovnako sa nedá rátať s tým, že budú noví ľudia. Už žiadni noví ľudia nebudú. Stačí to takto ešte chvíľu nechať a potopí sa to.

Nie je nič ľahšie ako zmeniť to. Prvá otázka: potrebujete toľko klientov? Nie. Druhá otázka: potrebujú nás toľkí klienti? Nie. Minimálne polovica klientov iba pociťuje potrebu niečo podať na úrady, hlavne nech to je za čo najnižšiu cenu. Tretia otázka: Spýtal sa ma niekedy klient, ako podrobne to za tú cenu vieme skontrolovať, lebo ako ťuká do kalkulačky, tak má obavy? Nie.

Zhrnutie: Vždy je možné ponúknuť balík all-inclusive niekomu, kto sa nespýta s otvorenými zákonmi a poznámkami, čo je v tom aj toto, alebo toto, alebo toto, alebo toto. Pravdou je aj to, že aj keď máte všetko v príplatkových službách, tie si nikto neobjedná, lebo za to nie je pripravený platiť. A súčasne si myslí, že to je všetko v cene a nikdy sa nato ani nespýta. V takomto svete je otázka, či vôbec niekto očakáva splnenie všetkých náležitostí zákona. Alebo sa už všetci uspokojíme s LITE verziou all-inclusive, hlavne nech tam je napísané, all-inclusive.

Popravde vôbec nechápem, že to u nás ešte funguje. Klienti si vôbec neplnia svoje povinnosti, doklady dostávame tesne pred lehotou a čakajú, že takto dokážeme skontrolovať nie len vecné, ale aj formálne náležitosti. Navyše takmer žiaden klient nerozumie tomu, čo si od nás objednáva. Závierku všetci považujú za pár klikov. Pri tom stave, v akom sa dodávajú účtovné doklady a riešia právne veci  slovenských firmách je závierka na pár klikov vždy možná, otázkou je ale výška pokuty zo strany úradov za neriešenie toho, čo konatelia mali riešiť a neriešili. Asi by konateľom nemal byť možnosť byť ktokoľvek. Zákon dáva právo každému, ale nemal by. Každý konateľ by mal chápať, čo všetko má vedieť a urobiť. A nie, veď nech to účtovník za mňa vyčistí, veď iba on sa tomu rozumie. Divoko sa dá urobiť čokoľvek, ale všetko toto je nepodložené a môže skončiť pokutou. A úplne oprávnenou. A to nie je pokuta pre účtovníka ale pre konateľa, ktorý nezabezpečil to čo zo zákona mal. Účtovník len vyčistil knihy voči realite, ktorú odsúhlasil konateľ. Až nato, že konateľ práve zabudol niekoľko desiatok právnych krokov, ktoré by vyčistenie účtovníctva (ku koncu každého roku) mali predchádzať.

V čom spočíva môj 90-day challenge. Ja nebudem chudnúť. Nepotrebujem to až tak. Potrebujem znížiť počet klientov na polovicu, potrebujem aby zostali len tí, ktorí pociťujú potrebu mať vedené účtovníctvo a nie len „niečo nabúchať“ a podľa toho mať nastavený cenník. Odštartovali sme to k 01.03.2019 paušálnym zvýšením ceny.

Za vyššie ceny potrebujem, aby to bolo naozaj to, čo to má byť a nato musí mať u nás každý dostatok času to spraviť. V prvý júnový týždeň napíšem štatistiky, ako sa mi podarilo splniť challenge: polovica klientov – identický cash flow – viac času na klientov – automaticky vyšší zmysel toho čo klientom dokážeme dať. Cítim, že toto je jediná správna cesta.

Našťastie je na trhu zopár ponúk typu supeructovnik.sk, účtovníctvo za dvacku vcajgu. Takže sa neobávam toho, že notorickí hľadači akciového tovaru s kvalitnou poľskou posypovou soľou si nenájdu to, čo hľadajú.

Môj Titanic som práve otočil o 180 stupňov a poslal naopak. Tažke teraz čakám na reakcie tých, ktorých biznis model je šetrenie, aby za mňa urobili celú robotu. Ja si dám pohár červeného, zapálim si sviečku (cigáru nie, lebo nefajčím) a dohrám s opicou z obrázku 90 dňovú partičku šachu.

V prvý júnový týždeň napíšem o tomto blogový report aj s presnými číslami. Držte mi prosím palce, lebo klienti, ktorí chcú zostať presne toto potrebujú. Nie rýchto, lacno a nejak to uskáčeme – ale pomaly, poriadne a dôsledne (a na to treba mať budget a dostatok času).

Marcel

Zbytočnú s.r.o. zlikvidujte čo najskôr

Zlikvidujte alebo predajte kým je ešte čas!

Zlikvidujte alebo predajte kým je ešte čas!

Konateľ zodpovedá za činnosť s.r.o. a ručí celým svojim majetkom. Keďže ideme podľa vzoru rakúska a míľovými krokmi sa blížime, treba sa prispôsobiť. V budúcnosti to nebudú kauzy ako Bašternák, Kiska či začínajúce šepolenie okolo Štefunkovej strany, ale na rane budú obyčajní smrteľníci ako ste Vy.

A ručiť sa bude zostatkovou hodnotou bytu, na ktorom ste splatili časť hypotéky, či zdedeným rodičovským domom.

Áno, čokoľvek musíte splniť a nesplnili ste, za to je pokuta. A pokiaľ nebude premlčaná, tak za jej zaplatenie ručíte ako konateľ celým majetkom.

Je fajn byť lacnejší ako konkurencia, je fajn myslieť si, veď to je blbosť, na to mi neprídu. Prísť môžu na všetko a najneskôr v deň keď daňový úrad požiadate o súhlas s likvidáciou.

A preto využite ešte posledné voľné dní pred plným fungovaním policajného štátu Slovenská republika a ukončite s.r.o., ktorú nepoužívate skôr ako sa začnú spätné povinné kontroly 10 rokov dozadu na všetko.

Konateľ s.r.o. je povinný vedieť všetko, všetko dodržiavať, za všetko niesť zodpovednosť a skontrolovať, či je to kompletné a úplné. Využitím subdodávateľa sa konateľ nezbavuje zodpovednosti, len má právo sa v prípade škody súdiť o náhradu škody, po tom čo jemu zoberú všetko. Súdiť sa je drahé, zdĺhavé a s neistým výsledkom.

Prečo? Ak kupujete kvalitné, zdravé a čerstvé mäso z EÚ za najnižšiu cenu na trhu, dobre si prečítajte, čo všetko je na štítku. Alebo lepšie, čo všetko na ňom nie je? Ak kupujete čokoľvek, čo je lacnejšie ako priemer konkurencie, tak vedzte, že kupujete to, čo je na štítku, ale nie to, čo na ňom nie je. Na vine nie je to, kto predáva niečo v LITE VERZII, čo je lacnejšie, na vine je ten, kto si kupuje niečo, čomu má rozumieť, ale nerozumie.

V prípade, ak sú tieto slová určené Vám, budete vedieť, že sú.

Ak sa chcete v niečom poradiť, sme tu pre Vás.

Ak sa chcete legálne zbaviť zbytočnej s.r.o., sme tu tiež pre Vás. Ponúkame len legálnu likvidáciu a je za cenu fixnú. Sú aj lacnejšie ponuky legálnej likvidácie, ale neobsahujú cenu komplexnú za likvidáciu ako celok. Rozhodnutím o likvidácii sa totiž ukončuje naša bežná zmluva o vedení účtovníctva a nastupuje zmluva s dodávateľom legálnej likvidácie za cenu celkovú ako fixnú cenu. Pri využití ostatných skvelých ponúk narazíte na vetu typu „ostatné nech s Vami vyrieši Vaša účtovníčka“ a naša účtovná firma končí vstupom do likvidácie, čo môže z hľadiska super výhodnej ceny za legálnu a úplnú likvidáciu spraviť mierny problém.

Viac na https://zaloz.sk/likvidacia-sro/

Alebo berte tieto slová na ľahkú váhu a bežte užívať, kým je čo! Keby som nemal mlčanlivosť a samozrejme často zabúdam mená a skutky, ktoré sa nestali, tak by ste dostali dosť dlhý zoznam krstných mien ľudí, ktorí mojim pesimistickým víziám v minulosti neverili a neskôr mi povedali „mali ste pravdu“.

Ja nato vždy hovorím: „Vôbec ma to neteší, lebo ma nemá čo tešiť. Pre mňa sú to vždy len problémy naviac, za ktoré mi nikto nezaplatí viac…“

Zatiaľ si však toto hobby môžem dovoliť, ktovie dokedy.

 

Fyzická osoba – ročné zúčtovanie vs. daňové priznanie

ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie fyzickej osoby

ročné zúčtovanie dane vs. daňové priznanie fyzickej osoby

Každá fyzická osoba:

 • v prípade presiahnutia limitu má povinnosť podať daňové priznanie typ A alebo B,
 • ak má príjmy IBA od zamestnávateľa/ov v tuzemsku, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, kotré nahradí daňové priznanie typ A,
 • ak má daňovník aj INÉ príjmy ako príjmy od zamestnávateľa/ov v tuzemsku – nie je oprávnený požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane,
 • daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie ani si urobiť ročné zúčtovanie dane pri príjmoch do 1915,01 eur/rok.

Ročné zúčtovanie dane nahrádza daňové priznanie typ A. Kombinácia ročného zúčtovania dane a podania daňového priznania je neprípustná. Nie je možné súčasne mať ročné zúčtovanie dane a súčasne podať daňové priznanie typ A alebo B. Jedno z nich je v takomto prípade riešiť dodatočným podaním s možnými sankciami od daňového úradu.

Každá fyzická osoba musí každoročne priznať svoje dane daňovému úradu s výnimkou tohto prípadu:

 • ak súhrn všetkých príjmov zo zamestnania, výhier, nájmu, podnikania, výnimočných príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov, ktoré fyzická osoba za kalendárny rok 2018 dostala presiahne 1915,01 Eur – fyzická osoba nemusí urobiť nič
 • do týchto príjmov sa nezapočítavajú príjmy od dane oslobodené alebo príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť – viď príklady v odrážkach.

Príklady oslobodených príjmov a príjmov, ktoré nevstupujú do limitu na podanie DP fyzickej osoby:

 1. dividendy zdanené zrážkou
 2. dividendy, z ktorých sa platil zdravotný odvod
 3. autorské honoráre zdanené zrážkovou daňou pred výplatou autorovi
 4. starobné a výsluhové dôchodky
 5. príjem z nájmu do 500 eur/rok, ak sa oslobodenie 500 eur/rok neuplatnilo na iný príjem napr. na výhru
 6. predaj nehnuteľnosti po 5-tich rokoch od kolaudácie alebo po 5-tich rokoch od zmenu účelu užívania aebo po 5-tich rokoch od rozsiahlej investície do rekonštrukcie (pozor na finančné limity a výnimky)
 7. výživné potvrdené súdom
 8. predaj vybraných cenných papierov ak medzi nadobudnutím a predajom prešiel aspoň jeden rok
 9. dávky z verejného zdravotného poistenia
 10. štátne sociálne dávky
 11. dôchodok – starobný, výsluhový, invalidný
 12. náhrada ON, OČR
 13. materský, otcovský a rodičovský príspevok
 14. plnenie od úradu práce – dávka v nezamestnanosti, hmotnej núdzi
 15. náhrady preukázaných škôd (v rozsahu krytej nákladmi), poistné plnenie v prípade poistnej udalosti
 16. štipendiá
 17. daňový bonus na dieťa
 18. zamestnanecká prémia
 19. stravné od zamestnávateľa

Do príjmu fyzickej osoby sa započítavajú:

 1. príjmy z pracovného pomeru
 2. príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 3. príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzickou osobou bez živnostenského listu vo výške príjmu
 4. príjem z nefinančného plnenia od nájomcu (rekonštrukcia bytu zo strany nájomcu vo výške nefinančného príjmu – hodnota rekonštrukcie vrátane vybavenia bytu klimatizáciou a pod.)
 5. príjmy z prenájmu hnuteľného majetku ak sa jedná o opakované tj. dlhodobé nájmy za odplatu resp. dlhodobé nájmy, za ktoré sa odplata obvykle má žiadať vo výške nepriznaného príjmu (napr. požičanie súkromného motorového vozidla podnikateľskému subjektu na dlhšie obdobie – viac mesiacov)
 6. príjmy z podnikania – SZČO, podnikania podľa osobitného predpisu
 7. aktívne príjmy z duševného vlastníctva nezdanené zrážkovou daňou
 8. pasívne príjmy z duševného vlastníctva nezdanené zrážkovou daňou
 9. príjmy samostatne hospodariaceho roľníka
 10. príjmy osobného asistenta
 11. príjmy z kapitálového majetku
 12. výhry nad 350 eur úhrnne v roku
 13. príjmy za mimoriadne príjmy na zmluvu s oslobodením 0 eur (ku ktorým je podpísané zmluva)
 14. ostatné príjmy
 15. príjmy zo zahraničia
 16. úplatky verejných činiteľov a príjmy za vykonanie alebo sprostredkovanie nájomnej vraždy

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (a teda nás ako Vašu účtovnú firmu) o vykonanie ročného zúčtovania a urobili ste tak omylom, prosíme o informáciu, že máte aj iné príjmy – a teda ročné zúčtovanie sa nemá vykonať.