Vyberte stranu

Preddavky 2019

K 31.07.2019 je splatné do-rovnanie preddavkov na daň z príjmu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré mali odklad lehoty na podanie DPPO na jún.
 
Od tohto roka vyčísľujú preddavky na daň z príjmu priamo daňové úrady – a posielajú ich vyčíslenie poštou. Ak Vám zásielka nepríde, povinnosť platiť nezaniká, vyčíslime ich my (ak nám napíšete).
 
Čo by ste o tom mali vedieť:
 
Preddavky na daň z príjmu na rok 2019 platíte, ak posledne známa celková daň tj. za 2018 (riadok 1110 v daňovom priznaní právnických osôb) presiahla 2500 eur. Celková daň nie je len doplatok dane z daňového priznania, ale preddavky +/- doplatok dane.
 
Ak sa Vás preddavky týkajú, potom ich spätne platíte od 01.01.2019 do podania nasledujúceho daňového priznania za 2019 v roku 2020 a to do 31.03.2020 vrátane alebo do 30.06.2020 vrátane, podľa toho, či budete mať predĺženú lehotu na podanie DPPO za 2019 z marca na jún 2020.
 
K 31.07.2019 je splatné do-rovnanie preddavkov za 1. polrok pri predĺženej júnovej lehote na DPPO, výsledkom do-rovnania je preplatok alebo nedoplatok.
 
Preddavky sa platia kvartálne ak celková daň na riadku 1110 za rok 2018 bola nad 2500 ale do 16600 eur a to vo výške 1/4 dane na riadku 1110 DPPO za 2018 zaokrúhlenie na 1 eurocent nadol.
 
Fiktívny príklad na vysvetlenie:
 
Napr. ak riadok č. 1110 tj. celková daň pre účely preddavkov DPPO za 2018 bol 6587,26 eur, tak kvartálne preddavky sú 6587,26 eur / 4 = 1646,815 = 1646,81 eur po zaokrúhlení nadol. Preddavky za 1. kvartál splatné sú po prepočítaní splatné do 31.07. vo výške 2x 1646,81 eur mínus už zaplatené preddavky na 2019 k 31.03.2019 a 30.06.2019. Tento výpočet je len príklad, vyčíslenie Vám príde listom z úradu, alebo to na požiadanie vyčíslime my.
 
Následne sa platí k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka 1/4 zaokrúhlenej dane na cent nadol ako preddavok – 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020.
 
Pri mesačných preddavkoch (celková daň 2018 nad 16600 eur) je princíp identický, ale preddavok s vypočíta ako 1/12 ročnej dane zaokrúhlená na 1 eurocent nadol.
 
Pri poklese zisku za 2019 sa oplatí nepredlžovať lehotu na podanie DPPO 2019 z marca na jún 2020.
 
Kam sa platia preddavky na daň z príjmu?
 
Preddavky na DPPO sa platia na účet DPPO „účet obsahuje IBAN + 500224 + Vaše OUD“. Pozor daňovník má desiatky osobitných účtov a tento účet si často klienti mýlia s účtom na DPH, účtom na daň za zamestnancov a účtom na daň z autorskej činnosti/dividendy.
 
Ak svoj účet neviete nájsť, prepošleme Vám ho.
 
Variabilný symbol – pri kalendárnom roku (nie hospodárskom roku):
 
Variabilný symbol na preddavky splatné do 31.12.2019 je:
– do-rovnanie preddavkov k 31.07.2019 za polrok po podaní DPPO 2018 – 1100992019
– ďalší priebežný preddavok k 30.09.2019 a 31.12.2019 – 1100002019
– ďalší priebežný preddavok k 31.03.2020 a 30.06.2020 – 1100002020
 
Uhradenie s nesprávnym symbolom daňový úrad nespáruje a platbu eviduje ako preplatok na nesprávnej dani a nedoplatok na dani, ktorú máte splatnú. My do systému daňového úradu nevidíme. Je komplikovaný, s množstvom chýb spôsobenými nesprávnymi platbami a preúčtovaniami, o ktorých úrad spravidla pošle list, ale ani tak nevieme, čo presne kam preúčtovali.
 
Aj keď je tento systém komplikovaný, treba ho dodržovať a modliť sa, aby prišla rozumnejšia vláda a zjednodušila ho.
 
Ak neplatíte preddavky: 
 
List z DÚ s nulovými preddavkami nechodí. List s nenulovými preddavkami doručia buď na sídlo alebo nám, podľa toho ako si nastavili adresu v ich systéme. Listy sa mohli aj stratiť, pretože Slovenská pošta má málo zamestnancov a keď niečo stratia, len pokrčia ramenami. Daňový úrad sem-tam posiela úradné zásielky aj na neaktuálne adresy, tie sa im vrátia ako neprevzaté a spokojní si ich založia ako „doručené“.
 
Ak Vám list z DÚ neprišiel alebo máte pochybnosti, prosím napíšte nám.
 
Ak Vám list z DÚ prišiel, prosíme, nezabudnite nám poslať sken.
 
Preddavky inak – pozor schvaľuje sa v predstihu za každé preddavky nanovo:
 
V prípade preukázateľnej zmeny v tržbách a zisku môžeme pred splatnosťou každých preddavkov požiadať o ich prehodnotenie nadol elektronickou žiadosťou na DÚ, prílohou žiadosti je priebežná účtovná závierka k 31. predchádzajúceho mesiaca, posudzuje ju riaditeľ DÚ a nemusí to schváliť. Pri kontrole sa musí preukázať, že sa čísla nevymysleli a dodatočne neupravovali. Táto žiadosť sa pri každých preddavkoch podáva v dostatočnom predstihu a pre každé preddavky samostatne. Nie je to ľahké a termíny sú prísne.
 
Mnohé firmy využíva radšej prechod na hospodársky rok, ten totiž s istotou prepočíta preddavkovú povinnosť na rozdiel od preddavkov inak, ktoré podliehajú schvaľovaniu.
 
Notifikácie z našej strany:
 
Kvartálne preddavky na daň z príjmu notifikujeme všeobecným emailom kvartálne. Keď sa Vás notifikácia netýka, považujte je bezpredmetnú. Notifikáciu neodstránime, z bezpečnostných dôvodov. Preddavky sa Vás môžu týkať v nasledujúcich obdobiach a potrebujeme, aby ste potom neboli prekvapení, že odkiaľ máte zobrať na preddavky ďalších období, ak ste s nimi nepočítali v cash flow.
 
Mesačné preddavky ne-notifikujeme, to nie je účelné, ak máte povinnosť mesačne, máme zato, že nezabudnete.
 
Hospodárske roky a preddavky:
 
Pri hospodárskom roku sa Vám preddavky prepočítajú 1 mesiac po riadnej alebo predĺženej lehote na podanie DPPO, tj. ak máte HR k 30.06.2019 a DPPO sa podá v riadnej lehote do 30.09.2019 bez predĺženia, tak preddavky sa prepočítavajú k 31.10.2019 a ďalej sa platia nové preddavky do nasledujúceho daňového priznania.
 
Variabilný symbol sa pri preddavkoch a hospodárskom roku konštruuje inak (HR k 30.06.2019 má takéto preddavkové VS na ďalší hospodárky rok):
– 1100992020 – do-rovnanie preddavkov po podaní DPPO 1 mesiac po lehote na podanie
– 1100002020 – ďalšia priebežná platba preddavku
 
Vrátenie platby minulých preddavkov alebo preplatkov na daniach nevrátených automaticky:
 
Ak Vám chýba vrátka preplatku ktorejkoľvek dane z minulosti, prosíme dajte nám vedieť, a my preveríme dôvod nevrátenia. Bohužiaľ niekedy sa musíme úplne priamo spýtať (prípadne dať osobitnú žiadosť), inak sa úrad bude tváriť, že nemá potrebu platbu vrátiť. Keď nezaplatí daňovník, tak to vymáhajú, ak majú vrátiť daniari, tak je to na osobnom prístupe úradníka, či to vráti sám odseba.