Vyberte stranu
Preddavky Vás zruinujú !!!

Foto: Preddavky Vás zruinujú !!!

V marci 2019 sú splatné kvartálne preddavky na daň z príjmov právnických osôb na rok 2019 za 1. kvartál (neplatí pre firmy s vysokou daňou, ktoré platia mesačné preddavky – viď nižšie limity).  

Ak máte účtovný rok (= závierka k 31.12.2018) a mali ste k 31.12.2018 preddavkovú povinnosť, tak k 31.03.2019 platíte povinne preddavok v identickej výške ako k 31.12.2018, ale s variabilným symbolom VS 1100002019 (vo VS sa mení len rok). Ak ste k 31.12.2018 nemali preddavkovú povinnosť, nemáte ju ani k 31.03.2019.
 
Preddavky sa prepočítavajú ku koncu mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov – ktorá je 03/2019 + 1 mesiac, 04/2019 + 1 mesiac, 05/2019 + 1 mesiac alebo 06/2019 + 1 mesiac – pre daňovníkov nevykonávajúcich podnikanie v zahraničí (posun do 09/2019 treba vedieť dokázať). Čiže preddavky sa prepočítavajú podľa lehoty na podanie daňového priznania + 1 mesiac.
 
Kedy vznikne preddavková povinnosť na rok 2019:
  • kvartálna, ak výsledná daň presiahne 2500 eur za 2018
  • mesačná, ak výsledná daň presiahne 16 600 eur za 2018

Do výpočtu preddavkovej povinnosti sa započítava výsledná daň, nie len doplatok dane po odpočte minulých preddavkov, ak ste v minulom roku platili preddavky na minulý rok.

 
Vznik preddavkovej povinnosti na 2019 sa mesiac po uplynutí lehoty na podanie DPPO prepočítava spätne k 01.01.2019, ale s odloženou splatnosťou „rozdielu“ na 1 mesiac po lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmu. Ak ste doteraz neplatili preddavky za 2018, ale vznikne Vám preddavková povinnosť na 2019, tak 1 mesiac po lehote na podanie DPPO sa prepočíta aj spätne preddavková povinnosť a musíte doplatiť preddavok aj za 1. kvartál resp. 2. kvartál 2019 !!! Toto vie podnikateľa z pohľadu cash flow dobehnúť.
 
Preddavky vedia daňovému subjektu spríjemniť aj znepríjemniť život. Rozkladajú daň, ale sú nepríjemne pri poklese obratu:
 
– kvartálny preddavok: 1/4 z minuloročnej výslednej dane
– mesačný preddavok: 1/12 z  minuloročnej dane
 
Proti preddavkom sa najčastejšie bojuje tak, že firma prejde na hospodársky rok. Ale zmysel prechodu na hospodársky rok má len, keď poklesnú aktuálne tržby a pokles je dlhodobý. Zmena nie je okamžitá a trvá cca 4 mesiace! Alternatívna možnosť je požiadať o zmenu preddavkov formou žiadosti adresovanej elektronicky na správcu dane, ale nesľubujeme pozitívny výsledok, skôr negatívny.