Vyberte stranu

Daňová kontrola = Strata svojprávnosti

Premnožili sa chyby a s tým spojené nesprávne vnímanie konateľov, čo sa týka toho, ako daňový úrad funguje, keď príde na kontrolu.

Niektoré kontroly sú jednoduché – napr. krížové zisťovanie, kde kontrolujú hlavne to, či doklad uplatnený iným subjektom, ktorý má kontrolu máte zaúčtovaný aj Vy ako dodávateľ tohto subjektu. Všetky ostatné kontroly sú problém a v princípe strácate vlastnú svojprávnosť.

Prečo? Daňový úrad môže čokoľvek a Vy len to, čo možno po 5-tich rokoch vyhráte na súde. Podotýkam – možno. Daňové úrady aktuálne vyhrávajú rad za radom.

 

Dve myšlienky:

 

– Keď to v účtovníctve nie je, nie je to ešte dôkaz, že to neexistuje. Povedal: Pavol Rusko.

– To, že to v účtovníctve je, nie je ešte dôkaz, že to existuje. To, že sme to zaúčtovali, nezakladá povinnosť daňového úradu uznať odpočet DPH a daňové náklady. Povedal: Každý dobrý účtovník.

 

Aké sú nami zistené najčastejšie problémy:

 

– Predám službu, či tovar, ku ktorej nemám zaevidované všetky vstupy, alebo doklady, ktoré predstavujú vstupy majú chyby resp. iné vady v konaní pred daňovou kontrolou: Toto plnenie daňový úrad označí ako fiktívne, pričom nespochybní, že niekto toto plnenie mohol poskytnúť, dokonca aj Vy, ale nie tak a na základe toho ako bolo fakturované. Riešenie: evidovať všetky vstupy, viesť sklad, viesť kompletnú evidenciu všetkého ako sú zmluvy, objednávky, dodacie listy a vecné dôkazy existencie plnení. Čokoľvek úrad spochybní a nedoloží sa hodnoverne, pričom úrad s obľubou neuzná nič. Dodanenie, pokuta.

 

– Subdodávateľ utopí firmu a je nekontaktný: Kľudne zabudnite právo odpočtu a daňové náklady, ak sa jedná o vyššie sumy. Skončí to na súde a možno to uhráte, alebo aj nie. Dodanenie, pokuta.

 

– Nesedia dátumy v subdodávateľskej nadväznosti: odpočet DPH a náklady mohli vzniknúť ale nie na základe dokladov, ktoré máte v účtovníctve. Naviac riziko vyhlásenia za fiktívnu fakturáciu a problém urobíte aj Vášmu klientovi. Dodanenie, pokuta.

 

– Neevidujete zmluvy, objednávky, dodacie listy a dôkazy. My zaúčtujeme, lebo zákon to neporušuje. Príde kontrola a podľa nich sa preukáže, že doklady, ktoré účtovník správne zaúčtoval boli zle vystavené. Áno účtovník, ak si objednáte dodatočné služby, to môže riešiť. Spravidla, ale na tieto služby nemáte a nemáte objednaný premium + dodatočné služby. Na úvod ste ušetrili. Dodanenie, pokuta.

 

– Neschopnosť spárovať náklady a výnosy. Účtovníctvo sa nevedie na strediska a zákazky. Áno ušetríte na účtovníkovi, v konečnom dôsledku sa to ale nevypáruje a úrad na kontrole neuzná viaceré položky. Dodanenie, pokuta.

 

– Neexistencia smerníc. Tie nemá skoro nikto, my sme od klienta dostali len jednu. Aj to je lepšie ako nikdy žiadnu. Dodanenie, pokuta.

 

– Nepreukázanie nevyhnutnosti. Úrad zistí, že nemáte dôkaz o tom, že vodný zdroj je znečistený a šup ho von vodu ako pitný režim, ktorá by inak mohla byť uznaná. Ku všetkému musí byť dôkaz. Úrad si dodatočne zmyslí, aký, nemáte, koniec. Dodanenie, pokuta.

 

– Máte viac firiem, jedna kúpi, druhá predá. Ak máte viac firiem a nemáte finančného manažéra, ktorý veci sleduje … spravidla máte vo veciach hokej. Pri dôslednej kontrole sa môže preukázať, že to bolo celé zlé. Dodanenie, pokuta.

 

– Vzťahy medzi prepojenými osobami – transfery. Ak máte vôbec dokumentáciu transferov. A ak ju aj máte, tak je spravidla formálna a tým pádom je to len formálne splnenie povinnosti, ale pri kontrole neustojí. Úrad bude mať iný názor na férovú cenu. Dodanenie, pokuta.

 

Šanca vyhrať súd:

 

https://www.nsud.sk/rozhodnutia/

Zvoľte Kolégium: Správne

Dajte: Hľadať

Pozrite si čokoľvek s daňami. Stačí pozrieť kto vyhral.

 

Neveríte mi? Prečítajte si toto:

 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/mali-ste-vediet-ako-daniari-poluju-na-zdrave-firmy-2.html

Nie je to kačica, aktuálne to takto chodí. Aj keď Európsky súdny dvor tvrdí, že na to nemajú právo (C-354/03, C-355/03 a C-484/03), koho zaujíma, či úrad na to právo má alebo nie? Nikoho a ešte aj vyhrá súd.

 

Čo s tým my robíme? Toto:

 

– Zredukovali sme zbytočných klientov (firmy, ktoré nepodnikali alebo sem tam), upravili cenník, aby sme sa tým, čo chcú aspoň trochu dobre spávať, zvýšili šancu prežiť vyššie popísanú šikanu.

– Od závierok za zdaňovacie obdobie 2019 novinka: úplná dokladová inventúra s konateľom na osobnom stretnutí (žiadne – verím Vám), vrátane riešenia z toho vyplývajúcich problémov + nastavenie nového roka.

– Postupne pýtame podpornú dokumentáciu aspoň k väčším plneniam. Mám pocit, že niektorí klienti nás majú až plné zuby, ale nám to je jedno. Cieľ je prežiť kontrolu, nie piť šálku kávy a dotovať Vás účtovnými vtipmi…

– Zvýšili sme našu angažovanosť v komunite najaktívnejších účtovníkov. Denne si vymieňame metodické postrehy s kolegami z celého SK. Nikto nevie všetko a hlavne nie v brandži, kde panuje veľa nepísaného a úradnícky vymysleného bez viditeľnej opory v zákone (slušnejšie nazvané – ako si to úrad subjektívne interpretuje).

 

Väčšina konateľov toto zľahčuje:

 

Veď zákon o účtovníctve + daňové – za to je zodpovedný účtovník. Každý lepší advokát Vám na to povie. Nie zodpovedný je konateľ. A čo sa zistí pri detailnom šetrení: Zaúčtované to je tak, ako doklady hovoria. A zvyšok úrad pošle do … a dodaní.

 

Na záver už len toto:

 

Hádam na základe tohto článku pochopíte, prečo sa hovorí, že Chcem dostať radšej syfilis ako daňovú kontrolu. Daňový úrad nemusí nič, ani dodržať zákon. Ublíži Vám? Majú Vás vpaži. Fakt. Jedno DIČ zanikne, iné vznikne. Daňovník je len číslo, nepodstatné.

 

My to však nemáme vpaži.