Vyberte stranu

Svojprávnosti Vás môže zbaviť len súd alebo daňový úrad

Daňová kontrola = Strata svojprávnosti

Premnožili sa chyby a s tým spojené nesprávne vnímanie konateľov, čo sa týka toho, ako daňový úrad funguje, keď príde na kontrolu.

Niektoré kontroly sú jednoduché – napr. krížové zisťovanie, kde kontrolujú hlavne to, či doklad uplatnený iným subjektom, ktorý má kontrolu máte zaúčtovaný aj Vy ako dodávateľ tohto subjektu. Všetky ostatné kontroly sú problém a v princípe strácate vlastnú svojprávnosť.

Prečo? Daňový úrad môže čokoľvek a Vy len to, čo možno po 5-tich rokoch vyhráte na súde. Podotýkam – možno. Daňové úrady aktuálne vyhrávajú rad za radom.

 

Dve myšlienky:

 

– Keď to v účtovníctve nie je, nie je to ešte dôkaz, že to neexistuje. Povedal: Pavol Rusko.

– To, že to v účtovníctve je, nie je ešte dôkaz, že to existuje. To, že sme to zaúčtovali, nezakladá povinnosť daňového úradu uznať odpočet DPH a daňové náklady. Povedal: Každý dobrý účtovník.

 

Aké sú nami zistené najčastejšie problémy:

 

– Predám službu, či tovar, ku ktorej nemám zaevidované všetky vstupy, alebo doklady, ktoré predstavujú vstupy majú chyby resp. iné vady v konaní pred daňovou kontrolou: Toto plnenie daňový úrad označí ako fiktívne, pričom nespochybní, že niekto toto plnenie mohol poskytnúť, dokonca aj Vy, ale nie tak a na základe toho ako bolo fakturované. Riešenie: evidovať všetky vstupy, viesť sklad, viesť kompletnú evidenciu všetkého ako sú zmluvy, objednávky, dodacie listy a vecné dôkazy existencie plnení. Čokoľvek úrad spochybní a nedoloží sa hodnoverne, pričom úrad s obľubou neuzná nič. Dodanenie, pokuta.

 

– Subdodávateľ utopí firmu a je nekontaktný: Kľudne zabudnite právo odpočtu a daňové náklady, ak sa jedná o vyššie sumy. Skončí to na súde a možno to uhráte, alebo aj nie. Dodanenie, pokuta.

 

– Nesedia dátumy v subdodávateľskej nadväznosti: odpočet DPH a náklady mohli vzniknúť ale nie na základe dokladov, ktoré máte v účtovníctve. Naviac riziko vyhlásenia za fiktívnu fakturáciu a problém urobíte aj Vášmu klientovi. Dodanenie, pokuta.

 

– Neevidujete zmluvy, objednávky, dodacie listy a dôkazy. My zaúčtujeme, lebo zákon to neporušuje. Príde kontrola a podľa nich sa preukáže, že doklady, ktoré účtovník správne zaúčtoval boli zle vystavené. Áno účtovník, ak si objednáte dodatočné služby, to môže riešiť. Spravidla, ale na tieto služby nemáte a nemáte objednaný premium + dodatočné služby. Na úvod ste ušetrili. Dodanenie, pokuta.

 

– Neschopnosť spárovať náklady a výnosy. Účtovníctvo sa nevedie na strediska a zákazky. Áno ušetríte na účtovníkovi, v konečnom dôsledku sa to ale nevypáruje a úrad na kontrole neuzná viaceré položky. Dodanenie, pokuta.

 

– Neexistencia smerníc. Tie nemá skoro nikto, my sme od klienta dostali len jednu. Aj to je lepšie ako nikdy žiadnu. Dodanenie, pokuta.

 

– Nepreukázanie nevyhnutnosti. Úrad zistí, že nemáte dôkaz o tom, že vodný zdroj je znečistený a šup ho von vodu ako pitný režim, ktorá by inak mohla byť uznaná. Ku všetkému musí byť dôkaz. Úrad si dodatočne zmyslí, aký, nemáte, koniec. Dodanenie, pokuta.

 

– Máte viac firiem, jedna kúpi, druhá predá. Ak máte viac firiem a nemáte finančného manažéra, ktorý veci sleduje … spravidla máte vo veciach hokej. Pri dôslednej kontrole sa môže preukázať, že to bolo celé zlé. Dodanenie, pokuta.

 

– Vzťahy medzi prepojenými osobami – transfery. Ak máte vôbec dokumentáciu transferov. A ak ju aj máte, tak je spravidla formálna a tým pádom je to len formálne splnenie povinnosti, ale pri kontrole neustojí. Úrad bude mať iný názor na férovú cenu. Dodanenie, pokuta.

 

Šanca vyhrať súd:

 

https://www.nsud.sk/rozhodnutia/

Zvoľte Kolégium: Správne

Dajte: Hľadať

Pozrite si čokoľvek s daňami. Stačí pozrieť kto vyhral.

 

Neveríte mi? Prečítajte si toto:

 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-28/mali-ste-vediet-ako-daniari-poluju-na-zdrave-firmy-2.html

Nie je to kačica, aktuálne to takto chodí. Aj keď Európsky súdny dvor tvrdí, že na to nemajú právo (C-354/03, C-355/03 a C-484/03), koho zaujíma, či úrad na to právo má alebo nie? Nikoho a ešte aj vyhrá súd.

 

Čo s tým my robíme? Toto:

 

– Zredukovali sme zbytočných klientov (firmy, ktoré nepodnikali alebo sem tam), upravili cenník, aby sme sa tým, čo chcú aspoň trochu dobre spávať, zvýšili šancu prežiť vyššie popísanú šikanu.

– Od závierok za zdaňovacie obdobie 2019 novinka: úplná dokladová inventúra s konateľom na osobnom stretnutí (žiadne – verím Vám), vrátane riešenia z toho vyplývajúcich problémov + nastavenie nového roka.

– Postupne pýtame podpornú dokumentáciu aspoň k väčším plneniam. Mám pocit, že niektorí klienti nás majú až plné zuby, ale nám to je jedno. Cieľ je prežiť kontrolu, nie piť šálku kávy a dotovať Vás účtovnými vtipmi…

– Zvýšili sme našu angažovanosť v komunite najaktívnejších účtovníkov. Denne si vymieňame metodické postrehy s kolegami z celého SK. Nikto nevie všetko a hlavne nie v brandži, kde panuje veľa nepísaného a úradnícky vymysleného bez viditeľnej opory v zákone (slušnejšie nazvané – ako si to úrad subjektívne interpretuje).

 

Väčšina konateľov toto zľahčuje:

 

Veď zákon o účtovníctve + daňové – za to je zodpovedný účtovník. Každý lepší advokát Vám na to povie. Nie zodpovedný je konateľ. A čo sa zistí pri detailnom šetrení: Zaúčtované to je tak, ako doklady hovoria. A zvyšok úrad pošle do … a dodaní.

 

Na záver už len toto:

 

Hádam na základe tohto článku pochopíte, prečo sa hovorí, že Chcem dostať radšej syfilis ako daňovú kontrolu. Daňový úrad nemusí nič, ani dodržať zákon. Ublíži Vám? Majú Vás vpaži. Fakt. Jedno DIČ zanikne, iné vznikne. Daňovník je len číslo, nepodstatné.

 

My to však nemáme vpaži.

Preddavky 2019

Preddavky 2019

K 31.07.2019 je splatné do-rovnanie preddavkov na daň z príjmu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré mali odklad lehoty na podanie DPPO na jún.
 
Od tohto roka vyčísľujú preddavky na daň z príjmu priamo daňové úrady – a posielajú ich vyčíslenie poštou. Ak Vám zásielka nepríde, povinnosť platiť nezaniká, vyčíslime ich my (ak nám napíšete).
 
Čo by ste o tom mali vedieť:
 
Preddavky na daň z príjmu na rok 2019 platíte, ak posledne známa celková daň tj. za 2018 (riadok 1110 v daňovom priznaní právnických osôb) presiahla 2500 eur. Celková daň nie je len doplatok dane z daňového priznania, ale preddavky +/- doplatok dane.
 
Ak sa Vás preddavky týkajú, potom ich spätne platíte od 01.01.2019 do podania nasledujúceho daňového priznania za 2019 v roku 2020 a to do 31.03.2020 vrátane alebo do 30.06.2020 vrátane, podľa toho, či budete mať predĺženú lehotu na podanie DPPO za 2019 z marca na jún 2020.
 
K 31.07.2019 je splatné do-rovnanie preddavkov za 1. polrok pri predĺženej júnovej lehote na DPPO, výsledkom do-rovnania je preplatok alebo nedoplatok.
 
Preddavky sa platia kvartálne ak celková daň na riadku 1110 za rok 2018 bola nad 2500 ale do 16600 eur a to vo výške 1/4 dane na riadku 1110 DPPO za 2018 zaokrúhlenie na 1 eurocent nadol.
 
Fiktívny príklad na vysvetlenie:
 
Napr. ak riadok č. 1110 tj. celková daň pre účely preddavkov DPPO za 2018 bol 6587,26 eur, tak kvartálne preddavky sú 6587,26 eur / 4 = 1646,815 = 1646,81 eur po zaokrúhlení nadol. Preddavky za 1. kvartál splatné sú po prepočítaní splatné do 31.07. vo výške 2x 1646,81 eur mínus už zaplatené preddavky na 2019 k 31.03.2019 a 30.06.2019. Tento výpočet je len príklad, vyčíslenie Vám príde listom z úradu, alebo to na požiadanie vyčíslime my.
 
Následne sa platí k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka 1/4 zaokrúhlenej dane na cent nadol ako preddavok – 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020.
 
Pri mesačných preddavkoch (celková daň 2018 nad 16600 eur) je princíp identický, ale preddavok s vypočíta ako 1/12 ročnej dane zaokrúhlená na 1 eurocent nadol.
 
Pri poklese zisku za 2019 sa oplatí nepredlžovať lehotu na podanie DPPO 2019 z marca na jún 2020.
 
Kam sa platia preddavky na daň z príjmu?
 
Preddavky na DPPO sa platia na účet DPPO „účet obsahuje IBAN + 500224 + Vaše OUD“. Pozor daňovník má desiatky osobitných účtov a tento účet si často klienti mýlia s účtom na DPH, účtom na daň za zamestnancov a účtom na daň z autorskej činnosti/dividendy.
 
Ak svoj účet neviete nájsť, prepošleme Vám ho.
 
Variabilný symbol – pri kalendárnom roku (nie hospodárskom roku):
 
Variabilný symbol na preddavky splatné do 31.12.2019 je:
– do-rovnanie preddavkov k 31.07.2019 za polrok po podaní DPPO 2018 – 1100992019
– ďalší priebežný preddavok k 30.09.2019 a 31.12.2019 – 1100002019
– ďalší priebežný preddavok k 31.03.2020 a 30.06.2020 – 1100002020
 
Uhradenie s nesprávnym symbolom daňový úrad nespáruje a platbu eviduje ako preplatok na nesprávnej dani a nedoplatok na dani, ktorú máte splatnú. My do systému daňového úradu nevidíme. Je komplikovaný, s množstvom chýb spôsobenými nesprávnymi platbami a preúčtovaniami, o ktorých úrad spravidla pošle list, ale ani tak nevieme, čo presne kam preúčtovali.
 
Aj keď je tento systém komplikovaný, treba ho dodržovať a modliť sa, aby prišla rozumnejšia vláda a zjednodušila ho.
 
Ak neplatíte preddavky: 
 
List z DÚ s nulovými preddavkami nechodí. List s nenulovými preddavkami doručia buď na sídlo alebo nám, podľa toho ako si nastavili adresu v ich systéme. Listy sa mohli aj stratiť, pretože Slovenská pošta má málo zamestnancov a keď niečo stratia, len pokrčia ramenami. Daňový úrad sem-tam posiela úradné zásielky aj na neaktuálne adresy, tie sa im vrátia ako neprevzaté a spokojní si ich založia ako „doručené“.
 
Ak Vám list z DÚ neprišiel alebo máte pochybnosti, prosím napíšte nám.
 
Ak Vám list z DÚ prišiel, prosíme, nezabudnite nám poslať sken.
 
Preddavky inak – pozor schvaľuje sa v predstihu za každé preddavky nanovo:
 
V prípade preukázateľnej zmeny v tržbách a zisku môžeme pred splatnosťou každých preddavkov požiadať o ich prehodnotenie nadol elektronickou žiadosťou na DÚ, prílohou žiadosti je priebežná účtovná závierka k 31. predchádzajúceho mesiaca, posudzuje ju riaditeľ DÚ a nemusí to schváliť. Pri kontrole sa musí preukázať, že sa čísla nevymysleli a dodatočne neupravovali. Táto žiadosť sa pri každých preddavkoch podáva v dostatočnom predstihu a pre každé preddavky samostatne. Nie je to ľahké a termíny sú prísne.
 
Mnohé firmy využíva radšej prechod na hospodársky rok, ten totiž s istotou prepočíta preddavkovú povinnosť na rozdiel od preddavkov inak, ktoré podliehajú schvaľovaniu.
 
Notifikácie z našej strany:
 
Kvartálne preddavky na daň z príjmu notifikujeme všeobecným emailom kvartálne. Keď sa Vás notifikácia netýka, považujte je bezpredmetnú. Notifikáciu neodstránime, z bezpečnostných dôvodov. Preddavky sa Vás môžu týkať v nasledujúcich obdobiach a potrebujeme, aby ste potom neboli prekvapení, že odkiaľ máte zobrať na preddavky ďalších období, ak ste s nimi nepočítali v cash flow.
 
Mesačné preddavky ne-notifikujeme, to nie je účelné, ak máte povinnosť mesačne, máme zato, že nezabudnete.
 
Hospodárske roky a preddavky:
 
Pri hospodárskom roku sa Vám preddavky prepočítajú 1 mesiac po riadnej alebo predĺženej lehote na podanie DPPO, tj. ak máte HR k 30.06.2019 a DPPO sa podá v riadnej lehote do 30.09.2019 bez predĺženia, tak preddavky sa prepočítavajú k 31.10.2019 a ďalej sa platia nové preddavky do nasledujúceho daňového priznania.
 
Variabilný symbol sa pri preddavkoch a hospodárskom roku konštruuje inak (HR k 30.06.2019 má takéto preddavkové VS na ďalší hospodárky rok):
– 1100992020 – do-rovnanie preddavkov po podaní DPPO 1 mesiac po lehote na podanie
– 1100002020 – ďalšia priebežná platba preddavku
 
Vrátenie platby minulých preddavkov alebo preplatkov na daniach nevrátených automaticky:
 
Ak Vám chýba vrátka preplatku ktorejkoľvek dane z minulosti, prosíme dajte nám vedieť, a my preveríme dôvod nevrátenia. Bohužiaľ niekedy sa musíme úplne priamo spýtať (prípadne dať osobitnú žiadosť), inak sa úrad bude tváriť, že nemá potrebu platbu vrátiť. Keď nezaplatí daňovník, tak to vymáhajú, ak majú vrátiť daniari, tak je to na osobnom prístupe úradníka, či to vráti sám odseba.
 

Mám prejsť na hospodársky rok?

Hospodársky rok k 30.06.2019

Prejsť na hospodársky rok môžete ku koncu ktoréhokoľvek mesiaca, ak to 15 dní predtým Váš účtovník elektronicky oznámi Finančnej správe. Nevyžaduje to splnenie iných podmienok, okrem rozhodnutia konateľa. Hospodársky rok znamená, že nebudete úradom vykazovať z pohľadu účtovníctva a dane z príjmu firmy január až december ale iné obdobie.

Prechod na hospodársky rok (ďalej HR) nie je rozhodnutie o zmene účesu, ani štýlu obliekania, ale nastavenie fungovania firmy iným spôsobom.

Najčastejšie dôvody prechody na HR:

  • úprava preddavkov na daň z príjmu – využívajú napr. developerské spoločnosti po ukončení predaja bytovky, lebo preddavky na ďalší rok by ich položili a môžu byť v státisícoch ale aj firmy, ktoré znížili objem zákaziek budúceho roka (vypadnutie veľkého klienta) – toto rozhodnutie môže byť plánované vopred, ale volám ho nestrategické lebo to je len o operatívnom a dočasnom prepočte preddavkov nadol (alternatívou sú preddavky inak, ktoré sa žiadajú dostatočne vopred a nie je istota ich schválenia a žiadajú sa buď každý mesiac alebo štvrťrok, podľa toho či máte daň do 16600 alebo nad 16600 a platí preddavky mesačne/štvrťročne);
  • strategická zmena v nastavení fungovania firmy – chcete platiť daň v termíne, keď na daň zarobíte a to od 09-12/2019 za predchádzajúci rok s tým, že mesiac splatnosti 09-12 si vyberiete od cash flow predvianočného trhu (ekonomika vždy funguje v nadväznosti na trh a väčšina firiem sa hýbe viac v predvianočnom období, keď rastie spotreba obyvateľstva).

Základnou výhodou HR je obdobie, ku ktorého sa zostavuje závierka a to je napr. 30.06.2019 s riadnym DPPO do 30.09.2019 alebo s posunom o 1, 2, 3 mesiace – kvôli splatnosti dane z príjmu v nadväznosti na cash flow. V septembri sa možno rozhodnete posunúť splatnosť o 2-3 mesiace kvôli výdajom na predzásobenie na vianočný trh.

Prečo je to výhoda? Všetci oneskorenci, ktorí zatvárajú daňové za starý rok Vám všetko vyúčtujú a daňové priznanie máte bez korekcií v ďalších rokoch. Máte plnú pozornosť účtovníkov, lebo v čase Vašej závierky spracovávajú len letnú DPH a ľudia ich v auguste menej otravujú s inými neodkladnými vecami (napr. všetci už dostali úvery a odfukujú na Bali)…

A hlavne, ak podnikáte v skupine firiem, viete si elegantne a umne vidlami prehadzovať medzi rokmi to, čo sa medzi rokmi posunúť smie.

Zmenu na HR Vám dovolíme len na základe konzultácie. Posúdime a poradíme, či to, ako uvažujete má pre účtovníctvo a dane Vašej firmy reálny význam. Toto je dosť dôležité rozhodnutie a nesprávne motívy Vás môžu celý ďalší rok ovplyvňovať. Zmeniť HR na iné obdobie môžete až po ďalších 12tich mesiacoch – tj. jedno obdobie musí prebehnúť.

Nesľubujte lacnej pracovnej sile z Ukrajiny paušálne výdavky – memajú na to nárok

Lacná pracovná sila z Ukrajiny nemá nárok na paušálne výdavky !!!

Foto: Lacná pracovná sila z Ukrajiny nemá nárok na paušálne výdavky !!!

Ak Vám chýba pracovná sila a ste z toho zúfalí, je tu riešenie, ktoré využíva viacero našich klientov. Zoženú si priekopníka s ľudským nešťastím a importujú Vám Ukrajinca, ktorý maká jak fretka za polovicu až tretine, ale poskytne dvojnásobný výkon. A prečo? Lebo ak budú poslušný, tak je táto krajina budúcnosť pre jeho rodinu…

Znie Vám to povedome? Ok, dnes bežné. A v zásade pre Vás aj dotknutého Ukrajinca výhodný biznis. Ak mu však sľubujete výplatu na faktúru a zabudnete na to, že nemá nárok na paušálne výdavky v porovnaní s inými živnostníkmi zo SR/EÚ krajín, tak to už je pre tohto chudáka istá cesta do pekla a naspäť na Ukrajinu s veľkým kopancom od Cudzineckej polície do jeho zadnice!

Ukrajinec (a iná fyzická osoba z tretích krajín), ktorý dostane živnosť sa musí zapísať v obchodnom registri až do kedy získa trvalý pobyt, potom podnik zahraničnej osoby zlikviduje a v budúcnosti môže podnikať ako bežný živnostník s trvalým pobytom v SR.

Ako náhle je fyzická osoba zapísaná v OR SR, tak je to účtovná jednotka, ktorá povinne vedie podvodné účtovníctvo. A v podvojnom účtovníctve sa evidujú len náklady a výnosy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania. Zjednodušene, účtuje sa podobne ako s.r.o., len nemá základné imanie.

Aj iné fyzické osoby, pre ktoré bolo jednoduché účtovníctvo na príťaž sa mohli rozhodnúť prejsť do podvojného účtovníctva a pre účtovanie fyzických osôb v podvojnom účtovníctve (obdobne ako s.r.o.) nie je síce bežné, ale nie je to ani neobvyklé.

V každom prípade podnik zahraničnej osoby, tým že je účtovnou jednotkou, nemá nárok na paušálne výdavky, iba reálne výdavky. To nehovoriac, že jeho účtovníctvo je vedené ako účtovníctvo s.r.o. a teda sa naň vzťahujú všetky komplikované predpisy a nie je to šup šup nabúchať výdavky do Excelu a preklikať online formulár na portáli Finančnej správy, ako si väčšina ľudí sama spraví s malým rizikom, že v najhoršom prípade ma dodania, hlavne že to mám zadarmo a rýchlo.

Aké je riešenie?

Jediné riešenie, je identifikovať túto osobu ako živnostníka s TP na území v SR, neinformovať účtovníka o tom, že je to podnik zahraničnej osoby a nechať tejto osobe spracovať daňové s paušálnymi výdavkami. Ak to spravíte tak, že doklady prídu v predĺženej lehote tesne pred 30.06.2019, tak je pravdepodobné, že účtovník, keďže nemá povinnosť myslieť za klienta a overovať všetky údaje, na to nemusí prísť. Príde na to o rok, keď Vás bude urgovať na doklady v marci a zistí, že niečo nesedí a začne kontrolovať registre.

Alebo tomu chudákovi, čo pre Vás pracuje za pár šušňov spracujte daňové priznanie Vy a keď príde nato Cudzinecká polícia pri predlžovaní pracovného povolenia, poprajte mu príjemnú cestu späť na Ukrajinu (alebo do svojho bydliska v inej tretej krajine).

Ešte je tu samozrejme aj etické riešenie. Keďže nemá nárok na paušálne výdavky, tak mu plaťte toľko, aby mal na dane a odvody.

IČ DPH na faktúre znamená odpočet na účte, inak ništa a DPH calujete z vlastného vačku!

Ak nemáš IČ DPH na faktúre, tak to je prieser!

Ak nemáš IČ DPH na faktúre, tak to je prieser!

Ak sa na daňovom doklade – faktúre – nachádza Vaše obchodné meno a nie je uvedené aj Vaše IČ DPH, tak v prípade prenosu daňovej povinnosti máte povinnosť odviesť štátu DPH, ale nemáte právo si uplatniť odpočet DPH. Volá sa to splnenie formálnych náležitostí.

Ak sa jedná o daňový doklad vystavený v SR, tak sa má zato, že ste sa neidentifikovali pre daň a finíto. Volá sa to, dajte si obratom opraviť faktúru, alebo máte dodatočné náklady.

Kde vzniká problém?

Prvým krokom je objednávka alebo zmluva s tým, že ste sa identifikovali pre daň, na základe čoho Vám druhá strana umožnila vykonanie prenosu daňovej povinnosti. V prípade tovaru alebo tovaru s montážou je to absolútna povinnosť. V prípade služby sa treba začať predmetnou vecou zapodievať detailnejšie.

Rovnaká situácia je v prípade, ak sa jedná o tuzemské plnenie. Ste povinní sa identifikovať pre daň, aby ste si mali DPH právo odpočítať. A nie len sa identifikovať pre daň, ale mať na daňovom doklade – faktúre – názov firmy a IČ DPH.

Ak firma, u ktorej objednávate tovar má online systém objednávok (ako eshopy, google, amazon, či facebook a iné), dôsledne si skontrolujte, že máte zadané meno firmy, sídlo firmy a IČ DPH. Nestačí len prvotná objednávka, ale zatvorte a otvorte systém a skontrolujte si, ako to naozaj uložili. V praxi sa veľa krát vyskytlo, že uložené to je inak, ako si myslíte a tak príde aj faktúra – s chybnými údajmi.

Druhým ktorom je dôsledná kontrola daňového dokladu – faktúry – ešte pred úhradou. Pred samotným zaplatením máte často väčšiu šancu získať opravený doklad. Ak doklad zaplatíte a pošlete účtovníkovi a on Vám to vráti, jedná sa o riešenie situácie s „krížikom po funuse“.

Aj napriek tomu, môžete na vlastné riziko dať pokyn na zaúčtovanie a uplatnenie s odpočtom DPH na pokyn konateľa. Samozrejme, musíte mať účtovníka, ktorý tento režim DPH v prípade nesplnenia výlučne formálnych náležitostí umožňuje.

Tretím ktorom, je následné požadovanie opravy údajov, ktoré často dodávateľ odmietne. E-shopy to spravidla odmietajú a rôzne garážové firmy tiež. Samotná ALZA to niekedy odmietne, niekedy urobí.

Čo sa s tým dá robiť?

  • Dnes všetci tlačíme na zľavy a nakupujeme u šuplikantov a garážových firiem a firiem, ktoré sú lacnejšie preto, že pre naše „dobro“ nedodržiavajú predpisy a preto sú lacnejšie ako konkurencia. Pred tým, ako uskutočnite objednávku si položte otázku, či tá úspora stojí zato. Už len preto, že firma, od ktorej lacnejšie kupujete, Vám neposkytne právo reklamácie s reálnym plnením resp. v prípade daňovej kontroly bude dávno v likvidácii, nekontaktná, alebo predaná na bieleho koňa – pardón vyjadril som sa neprofesionálne – na profesionálneho manažéra, nie bieleho koňa, a úmysel predávajúceho bude určite čistý, keď namiesto inkasa predajnej ceny za s.r.o. zaplatí 1000 – 3000 eur za odkúpenie súladne s rozsahom potenciálneho prieseru.
  • Ak máte na právnikov tisíce až desaťtisíce, tak samotné nedodržanie predpisov vo veci formálnej kontroly dokladov nemusí mať vplyv na zánik práva odpočtu DPH. Stojí to strašne veľa peňazí a dokladania dokladov, trvá to dlhé roky (až po najvyšší súd a následne na európskej úrovni – ESD) a má to neistý výsledok.
  • Zhrnutie: formálna kontrola je lacnejšia a môžete lepšie spávať. Výsledok sporu je neistý. Súčasne neveríme, že máte na účte voľne pohodené tisíce až desaťtisíce, a môžete len tak ísť do neistého súdneho sporu s mamutím štátom, ktorému je šuma fuk, ako sa Vám darí, a či Vám to zničí život. Pre štát je daňovník obyčajné číslo, spis. Ak sa odvolá, tak to je vred, ktorý treba vyrezať. Ak náhodou vyhrá po rokoch, tak je to nakoniec všetkým jedno, lebo to vlastne rieši iné oddelenie. Každý daňovník je pre štát len obyčajný mravec, ak prehrá – ok; ak vyhrá – ok. Koho to vlastne zaujíma? Spis bol dávno posunutý na iné oddelenie. Problém niekoho iného…
  • A dovtedy cálujete z vlastného vrecka. Ak Vás toto nebaví, nie je podnikanie pre Vás, zaplaťte si službu likvidácie a choďte radšej do zamestnania alebo na živnosť s paušálom a plaťte odvody tak ako vyjdú a spite dobre (sleep well odporúrúčanie).